Duurzaam Duizel

Duizel in het Park wil graag zo duurzaam mogelijk zijn. We vinden het belangrijk om je aan het denken te zetten over sociaal-maatschappelijke vraagstukken en doen ons uiterste best om het milieu, het Vroesenpark en de omgeving zo min mogelijk te belasten. Dit doen we stap voor stap, omdat we als klein festival onvoldoende slagkracht hebben, om in één keer volledig duurzaam te zijn. 

Met onze programmalijn Duizel Stadslab experimenteren we en gaan we op zoek naar oplossingen voor problemen op het festival zelf en in de wijk rondom. Een concreet, lokaal probleem wordt vastgepakt, creatief uitgedacht en kan vervolgens ook oplossingen bieden voor een grootstedelijk of zelfs mondiaal probleem. Denk aan afval, stroomverbruik en waterproblematiek maar ook eenzaamheid in de grote stad  en verbinding. We nodigen kunstenaars en ontwerpers uit om hierover mee te denken, maar vinden het ook belangrijk om van jou te horen, hoe jij denkt over duurzaam samenleven in de grote stad.

Een paar concrete voorbeelden van Duizel Stadslab zijn:

We pakken het afvalvraagstuk grondig aan met Plastic Fantastic. Door zoveel mogelijk te serveren op/uit plastic, en dit vervolgens apart in te zamelen, kunnen we deze grondstof prima hergebruiken. Dit klinkt misschien raar in de oren, maar daar hebben we goed over nagedacht. Lees hier waarom we kiezen voor plastic. Kunstenaar Tijs Rooijakkers en ontwerper Rick Claassen laten met Wallboot op het festival zien, hoe plastic omgevormd kan worden tot nieuwe producten. 

Een ander Duizel Stadslab project is Duizel heeft Dorst, dat we samen met ontwerpbureau Afdeling Buitengewone Zaken hebben ontwikkeld en waarin we de waterproblematiek centraal stellen. Enerzijds hebben we last van een wateroverschot in het park en de omliggende wijk, die bij hevige regen dienst doen als afwateringsgebied voor de binnenstad. Anderzijds ontbreekt (schoon) water voor bijvoorbeeld het spoelen van glaswerk op het festival.

Dit jaar werken we samen met WaterSensitive Rotterdam en Gebiedscommissie Noord en focussen we vooral op wateroverlast en de opvang van hemelwater. We gaan in gesprek met ontwerpers en kunstenaars, maar graag ook met jou: welke ideeën heb jij om het hemelwater op te vangen of beter weg te laten stromen? Volg de kleine parade die zaterdag over het terrein trekt en laat je verhaal of idee achter bij onze ‘Chroniqueur van het Water’. Kijk hier voor meer informatie.

De mogelijke oplossingen delen we met stakeholders waaronder de afdeling water van de gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap.

Wil je weten welke duurzame maatregelen we nog meer nemen? Lees dan hier verder.