Keuken van het Ongewenste Dier

Duizel in het Park is naast een sfeervol kunst en cultuurfestival, ook een festival met oog voor duurzaam samenleven, zowel sociaal-maatschappelijk als vanuit milieuoogpunt. We maken kunst en cultuur toegankelijk voor iedereen, betrekken oud en jong bij het festival, doen actief aan afvalscheiding en zoeken – met de programmalijn Duizel Stadslab - naar oplossingen voor stad gerelateerde problemen zoals wateroverlast en afvalrecycling. Dergelijke problemen, die in de samenleving spelen, stellen we op creatieve wijze aan de kaak (tijdens het festival). We nodigen kunstenaars en ontwerpers uit om hierover mee te denken en gaan het gesprek aan met de bezoeker.

Vanuit deze gedachte hebben wij de ‘Keuken van het Ongewenste Dier’ uitgenodigd: deze keuken wil een statement maken over de absurditeit in de wijze van vleesproductie en maatschappelijk niet aanvaarde dieren. Het stempel ongewenst komt vanuit de samenleving en zeker niet vanuit onszelf. De naam is ironisch bedoeld. Het gaat ons juist om de vraag: waarom noemen we deze dieren ongewenst? En om een andere kijk op het eten van vlees en (fabrieksmatige) vleesproductie. We komen met een duurzaam, soms prikkelend alternatief voor de vleesgerechten (zoals hamburgers), die je op (bijna) ieder willekeurig festival kunt kopen en serveren uiteraard ook vegetarische en veganistische gerechten. Wij pretenderen niet de oplossing te hebben voor de wereldwijde vleesproductie (biologisch of niet).

De workshops die de Keuken van het Ongewenste Dier aanbiedt zijn zowel voor volwassenen als kinderen. Zij kunnen uilenballen uitpluizen* en stempels maken van dierensporen. 

De workshop om te ervaren hoe het is om een duif of kraai te plukken zal niet plaatshebben tijdens het Festival Duizel in het Park in reactie op en met respect voor de opvattingen die wij als organisator de afgelopen dagen hebben mogen ontvangen. De dieren die gebruikt zouden worden door de Keuken zijn afkomstig van faunabeheer en gecertificeerde jagers, en zijn gedood omdat ze op enige manier (ernstige) schade aanbrengen en/of voor maatschappelijke overlast zorgen. Hiervoor zijn vergunningen afgedragen, volgens de wettelijke bepalingen voor schadebestrijding. Normaliter worden deze dieren vernietigd: de Keuken van het Ongewenste Dier wil aantonen, dat dit vlees prima te consumeren is. 

Duizel in het Park en De Keuken van het Ongewenste Dier nodigen iedereen uit, om de Keuken te bezoeken en daar in gesprek te gaan met de bedenkers.

* de foto die op onze programmapagina te vinden is, is gemaakt van een eerdere workshop waar uilenballen uitgeplozen worden.