Meer Duurzaam Duizel

  • Duizel in het Park zet in op actieve afvalscheiding voor, tijdens en na het festival. Ons restafval wordt geminimaliseerd, door te kiezen voor up-cycling van plastic afval met Plastic Fantastic.
  • Bij de aankleding van het park gebruiken we zoveel mogelijk duurzaam en/of afvalmateriaal, dat de komende jaren hergebruikt kan worden bij de aankleding en inrichting van het park.
  • Het terrein wordt waar mogelijk natuurlijk afgebakend, zodat minder materiaal en minder transport nodig is.
  • Posters, buurtflyers en de programmakrant worden CO2-neutraal geproduceerd via drukkerij Groenprint. Door te kiezen voor deze Rotterdamse drukker, besparen we bovendien brandstof bij het vervoer van het drukwerk.
  • Voor de publiekscatering maken we zoveel mogelijk gebruik van lokale producten en leveranciers, bij voorkeur van biologische oorsprong. Met iedere cateraar maken we afspraken over de inkoop van grondstoffen, maar ook over het serveren op of in plastic (in het kader van Plastic Fantastic).
  • De crewcatering is uitsluitend vegetarisch en waar mogelijk op basis van lokale, biologische producten.
  • We zorgen voor een ruime fietsenstalling en stimuleren bezoekers om met de fiets of het openbaar vervoer naar het Vroesenpark te komen.
  • De verlichting op het festival, waaronder de prikkabels, is voor minimaal 80% LED. Voor de nachtverlichting maken we gebruik van zuinige gasontladingslampen.
  • ’s Nachts zetten we een kleinere aggregaat aan (o.a. voor de koelingen), om zo brandstof te besparen.

 

We werken bovendien samen met diverse partijen die zich bezighouden met afvalscheiding, energieverbruik, waterproblematiek en/of maatschappelijke issues: