Duurzaam Duizel

Duizel in het Park wil graag zo duurzaam mogelijk zijn. We vinden het belangrijk om je aan het denken te zetten over sociaal-maatschappelijke vraagstukken en doen ons uiterste best om het milieu, het Vroesenpark en de omgeving zo min mogelijk te belasten. Dit doen we stap voor stap, omdat we als klein festival onvoldoende slagkracht hebben, om in één keer volledig duurzaam te zijn. Hieronder schetsen we, welke acties en maatregelen we tot nu toe hebben bereikt en doorgevoerd.

Bij de inrichting van het park brengen wij geen onnodige schade aan de natuur aan. Bij de aankleding gebruiken we zoveel mogelijk gerecycled materiaal en duurzame materialen, die volgende jaren hergebruikt kunnen worden.

Met onze programmalijn Duizel Stadslab experimenteren we en gaan we op zoek naar oplossingen voor problemen op het festival zelf en in de wijk rondom. Een concreet, lokaal probleem wordt vastgepakt, creatief uitgedacht en kan vervolgens ook oplossingen bieden voor een grootstedelijk of zelfs mondiaal probleem. Denk aan afval, stroomverbruik en waterproblematiek maar ook eenzaamheid in de grote stad  en verbinding.

Een paar concrete voorbeelden van Duizel Stadslab zijn:

We pakken het afvalvraagstuk grondig aan met Plastic Fantastic. Door zoveel mogelijk te serveren op/uit plastic, en dit vervolgens apart in te zamelen, kunnen we deze grondstof prima hergebruiken. Dit klinkt misschien raar in de oren, maar daar hebben we goed over nagedacht. Lees hier waarom we kiezen voor plastic.

Ook stellen we sinds vorig jaar het waterprobleem centraal in Duizel heeft Dorst. Watergerelateerde problemen op het festival, van overlast door regen tot gebrek aan schoon water en waterleidingen, worden (in samenwerking met het Rotterdamse ontwerpbureau Afdeling Buitengewone Zaken) voorgelegd aan bezoekers, de bewoners van Rotterdam Noord, kenners, kunstenaars en ontwerpers. De mogelijke oplossingen delen we met stakeholders waaronder de afdeling water van de gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap.

We gaan dus graag het gesprek met je aan. Omdat we het belangrijk vinden van jou te horen, hoe jij denkt over duurzaam samenleven in de grote stad. Hoe precies? Dat zijn we voor dit jaar nog aan het onderzoeken, maar we houden je op de hoogte via de website.