Duizel in het Park meest geliefd in Rotterdam Noord

Nieuws

Inwoners van Rotterdam Noord kregen de kans om 50.000 euro te verdelen onder 50 kunstinitiatieven uit de wijk. Op 1 juli was de uitslag, en wat bleek! Rotterdam noord koos massaal voor Duizel in het Park. Bijna de helft van de Noorderlingen bracht hun stem uit op Duizel in het Park en de meesten kenden Duizel ook nog eens het hoogste budget toe. Duizelmaal dank aan iedereen die op ons gestemd heeft!

De Burger Bepaalt was een succesvol experiment waarbij ruim 1300 bewoners van Rotterdam Noord hun stem uitbrachten via een online formulier om €50.000 te verdelen over hun zeven favoriete structurele kunstinitiatieven in het gebied. In totaal deden 50 initiatieven mee. Door bedragen toe te kennen spraken bewoners hun voorkeuren uit. Het totale bedrag is evenredig verdeeld naar aantal stemmen en hoogte van de toegekende bedragen. Duizel in het Park verdient daarmee € 3.750,- Studio de Bakkerij, Blijdorp Festival, Bird Rotterdam en Pijnackerplein Bluegrass waren ook terug te vinden in de top 5. Het Vroesenpaviljoen werd 6e.

Het doel van dit experiment was om te onderzoeken of via burgerbudgettering de betrokkenheid bij kunst groter wordt.

Thomas Roskam, voorzitter van de gebiedscommissie Noord, en Sanne Lansdaal, Cultuurscout Rotterdam Noord die het project initieerde, zijn content met de opbrengsten van het experiment. Thomas Roskam: “De Burger Bepaalt is naast een schitterend initiatief ook een stap vooruit in het betrekken van bewoners. Zij mochten bepalen hoe €50.000 verdeeld werd over kunst- en cultuurinitiatieven in Noord. Niet alleen konden mensen op deze manier hun waardering uitspreken voor kunst en cultuur in de wijk. Ook krijgen de instellingen zicht op hun draagvlak en waardering in de wijk.  Wat mij betreft is dit initiatief zeker de herhaling waard. Voor de toekomst zie ik deze manier van participatie vast onderdeel worden van de toekenning van kunstsubsidies.

Sanne Lansdaal: “Het experiment is een extra steun voor bestaande initiatieven in een tijd dat het bikkelen is om je financiering rond te krijgen. Het is een bewijs van hun draagvlak. Tevens levert het interessante informatie op over de mensen die hebben gestemd. Mooi bij-effect is dat het experiment de zichtbaarheid van de kunstinitiatieven heeft vergroot, onder andere door de sociale media en lokale media aandacht.

Bijna 30% van de stemmers vindt dat bewoners in de toekomst via een online formulier moeten meebepalen hoe het geld over kunstinitiatieven in het gebied verdeeld moeten worden. Eveneens vindt 30% dat dit moet worden overgelaten aan een commissie van experts.

We hopen alle enthousiaste Noorderlingen uiteraard te zien tijdens Duizel en met ons te proosten op het succes.

Bron: Cultuurscouts