Stichting Rotown Magic / Duizel in het Park is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Stichting Rotown Magic
t.a.v. Duizel in het Park
Postbus 865
3000 AW Rotterdam

Jens Besse is de functionaris Gegevensbescherming van Duizel in het Park, hij is te bereiken via info@duizelinhetpark.nl.

 

Ons beleid
Duizel in het Park probeert met onze website al onze bezoekers zo goed mogelijk te voorzien in hun informatiebehoeften. We achten het van belang om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. We verstrekken daarom geen persoonlijke gegevens aan derden tenzij expliciet anders vermeld. Ook gebruiken we geen gegevens zonder persoonlijke toestemming om iets toe te sturen.

 

Onze site bevat links naar andere websites. Duizel in het Park heeft geen invloed op het beleid van deze websites en kan hier dan ook niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Duizel in het Park verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Duizel in het Park verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Online ticketverkoop
 • Anoniem publieksonderzoek Rotterdam Festivals / Gemeente Rotterdam
 • Gedragsanalyse op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Duizel in het Park bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar voor persoonsgegevens (personalia, adres), met het doel om in voorkomende gevallen contact met je op te nemen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Duizel in het Park verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Duizel in het Park gebruikt alleen technische en functionele cookies of analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Duizel in het Park en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@duizelinhetpark.nl.

 

 • Na registratie op onze Stager-ticketshop kan je je accountgegevens opzoeken door via het menu in te loggen op https://rotownmagic.stager.nl/web/tickets en naar “persoonsgegevens” te gaan.
 • Je kunt je gegevens wijzigen voor onze nieuwsbrieven/uitnodigingen door onderaan in de mailing te klikken op “update subscription preferences” of jezelf afmelden van de lijst via “unsubscribe from this list”.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Duizel in het Park neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze organisatie via info@duizelinhetpark.nl.

 

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 juni 2018.