De Burger Bepaalt

De Burger Bepaalt

8 mei 2018

Onze extra feestelijke jubileum-editie wordt mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van € 3.000,- die we afgelopen december ontvingen tijdens De Burger Bepaalt. Voor De Burger Bepaalt riep de gebiedscommissie Noord de bewoners van Rotterdam Noord mee te beslissen over de verdeling van extra geld voor verschillende kunst- en cultuur initiatieven in de omgeving. Je kon als bewoner meedoen door te stemmen op jouw favoriete initiatief uit de buurt. Afgelopen jaar deden maar liefst 65 organisaties mee die werden onderverdeeld in de categorieën: Beleven, Zelf Doen en Kijken & Luisteren. In elke categorie kon een bewoner 3 stemmen uitbrengen. Het geld werd verdeeld over de initiatieven en de hoogte van het bedrag werd bepaald door het aantal stemmen.

Dankzij de vele stemmen van de omwoners van het festival ontving Duizel in het Park maar liefst € 3.000. Het geld hebben we besteed aan een extra mooi programma ter ere van ons 10-jarige bestaan. Iedereen is uitgenodigd!